PSİKONÖROİMMÜNOLOJİ

Psikonöroimmünoloji, psikolojik ve  davranış süreçleri ile insan vücudunun sinir ve bağışıklık sistemleri arasındaki karmaşık etkileşimlerini inceleyen disiplinlerarası bir araştırma alanıdır. Psikososyal faktörler, sağlık ve hastalık arasındaki bağlantıyı sağlayan davranışsal ve biyolojik mekanizmaların keşfinde anahtar rol oynamıştır.

Psikonöroimmünoloji aslında bütüncül bir tedavi yaklaşımıdır. Zihinsel olayların ve süreçlerin bağışıklık sisteminin fonksiyonunu nasıl değiştirdiğine ve sırayla immünolojik aktivitenin zihninsel fonksiyonları nasıl değiştirebileceğine ışık tutmaya çalışır.

Psikonöroimmünoloji stresi kontrol ederek ve azaltarak hastalığın kontrol altına alınmasını içeren, yeni bir tedavi  yaklaşımdır.  İlaçla tedavi edilemeyen rahatsızlıklar ve hastalıklar, bireyin psikolojisini anlayarak ve etkileyerek tedavi edilebilir.

Psikonöroimmünoloji bireylerin karmaşık ve uzun süreli kronik sağlık sorunları için çözümler ortaya çıkarmaya yardımcı olan ve şifa veren bilim temelli tıbbi bir yaklaşımdır.

Kronik sağlık sorunlarınızın, oto immün, alerji, hormonal, sindirim, metabolik veya eklem problemlerinizin çözülmesinde yardımcı olur.

Enerjinizi artırır, uykunuzu düzenler, ağrı, stres ve depresyonu azaltarak, yaşam kalitenizi etkileyen duygusal sorunlarınız ile baş etmenizi sağlar

psikonöroimmünoloji