KİTAPLARIM

1-ALTINBILEK TURGAY. Lokomotor Sistem Hastalıklarında Nöralterapi Ankara Hipokrat Kitabevi 2017

2-Dosch M.P. ( 2021 ). Nöral Terapi Atlası. Lokal Anesteziklerle. (Çev. T. Altınbilek, E. Kaya, S. Yıldız). Antalya. Kongre Kitapevi.  (Orijinal yayın tarihi, 2012)

3-ALTINBİLEK TURGAY. Osteopati. Çiftçi A. Özkara A, Turan S, Demirel B, Kekilli M. Bütüncül Tıp. Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı ve Tedavi. Ankara. Nobel Tıp. 2020. p.215-216

4-ALTINBİLEK TURGAY. Fasyal disfonksiyonlarda osteopatik yaklaşım. Şendil A, editör. Spor Yaralanmalarında Osteopatik Tedavi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.62-6.

5-ALTINBİLEK TURGAY, KAYA ELİF. Klinik Nöral Terapi. Ankara Arda Tıp Kitapevi 2022

YAYINLARIM

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- KALPAKÇIOGLU BANU,ALTINBILEK TURGAY,SENEL KAZIM (2009). Determination of Spondylolisthesis in Low Back Pain by Clinical Evaluation. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 22(1), 27-32.

2-TERZI HASAN,TERZI RABIA,ALTINBILEK TURGAY (2015). Pregnancy-Related Lumbopelvic Pain in Early Postpartum Period and Risk Factors. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(7), 1617-1621.

3-TERZI HASAN,TERZI RABIA,ALTINBILEK TURGAY (2015). Restless Leg Syndrome During Pregnancy. Austin Journal of Sleep Disorders, 2(4), 1-4.

4-KARAHAN ALI, YAVUZ,KAYA BUGRA,KURAN BANU,ALTINDAG ÖZLEM, ALTINBILEK TURGAY  et al. (2016). Common Mistakes in the Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) in Turkey. A Retrospective Descriptive Multicenter Study. Acta Medica (Hradec Kralove), 59(4), 117-123.

5ALTINBILEK TURGAY,MURAT SADIYE,YUMUSAKHUYLU YASEMIN, IÇAGASIOGLU AFITAP (2018). Osteopathic Manipulative Treatment Improves Function and Relieves Pain in Knee Osteoarthritis: A Single-Blind, Randomized-Controlled Trial. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2018;64(2):114-120

6-ALTINBILEK TURGAY,TERZI RABIA,BASARAN AYNUR,TOLU SENA, KÜÇÜKSARAÇ SEHER (2019). Evaluation of the Effects of Neural Therapy in Patients Diagnosed with Fibromyalgia. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 65(1), 1-8.

7-MURAT SADIYE, YUMUSAKHUYLU YASEMIN, GENÇOGLU ZELIHA, IÇAGASIOGLU AFITAP,KESIKTAS NUR, ALTINBILEK TURGAY (2019). Frequency of Physical Therapy in Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. The European Research Journal, Doi: 10.18621/eurj.420854,

8-ALTINBILEK TURGAY,MURAT SADIYE (2019). Geçirilmis Cerrahi Müdahale Sonrası Fibromyalji Sendromu Tanısı Alan Hastalarda Cerrahi Skar Dokularına Uygulanan Lokal Anestezik Enjeksiyonunun Etkisinin Degerlendirilmesi. Journal of Harran University Medical Faculty), 16(1), 70-76.

9-MURAT SADIYE, ALTINBILEK TURGAY (2019). Is Chronic Pain Related with the Postsurgical Scar Tissue in Women?. Medeniyet Medical Journal, 34(1), 47-53.

10- ALTINBILEK TURGAY,MURAT SADIYE (2020). A Comparison of Application Frequency of Physical Therapy Modalities in Patients with Chronic Mechanical Low Back Pain. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 66(2):201-209

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1ALTINBILEK TURGAY,KALPAKÇIOGLU BANU (2008). Lokomotor Sistem Hastalıklarında Nöralterapinin Etkinligi. Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 48(1), 28-32.

2-YILDIZ SEDAT,KAYA ELIF,ALTINBILEK TURGAY,SENDIL ATES,ERDOGDU ESRA PINAR (2013). Dünya Saglık Örgütü “Osteopatide Egitim Kriterleri” Belgesinden Günümüze – Osteopati: Derleme. Integratif Tıp Dergisi, 1(2), 54-64.

3-YILDIZ SEDAT,KAYA ELIF,ALTINBILEK TURGAY,SENDIL ATES,ERDOGDU ESRA PINAR (2013). Dünya Saglık Örgütü “Osteopatide Egitim Kriterleri” Kılavuzu Isıgı Altında Osteopati: Derleme. Integratif Tıp Dergisi, 1(1), 44-48.

4-YILDIZ SEDAT,ALTINBILEK TURGAY (2013). Bir Bozucu Alan Olarak Islak Kupa Terapisi (Hacamat) Alanları. Integratif Tıp Dergisi, 1(2), 31.

5ALTINBILEK TURGAY, KURU ÇOLAK TUGBA,DERELI ELIF ELÇIN, PEHLIVAN YEKTA, SANCAK ÇAVUN SÜHEYLA (2014). Mekanik Özellikte Kronik Bel Agrısı Olan Hastaların Tedavisinde Bel Agrısı Okulu Programının Etkinliği. Marmara Medical Journal, 27(2), 107-111.

6ALTINBILEK TURGAY,KAYA ELIF,UYAR MEHMET,TUNCAY MEHMET SIDDIK,ÇIFÇI ÖNDER TAYLAN,YILMAZ GAMZE,YILDIZ SEDAT (2014). Lomber Disk Hernisi Tedavisinde Ozon Terapi Uygulamaları. Integratif Tıp Dergisi, 2(2), 34-39.

7ALTINBILEK TURGAY,KAYA ELIF,UYAR MEHMET,TUNCAY MEHMET SIDDIK,ÇIFÇI ÖNDER TAYLAN,YILMAZ GAMZE (2014). Yaralanmalarda Ozon Terapi Uygulamaları. Integratif Tıp Dergisi, 2(2), 40-44.

8ALTINBILEK TURGAY (2015). Klinik Psikonöroimmünoloji. Integratif Tıp Dergisi, 3(2), 55,

9ALTINBILEK TURGAY,TERZI RABIA,TÜRKYILMAZ ERDEM (2016). Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Agrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu. Türk Osteoporoz Dergisi, 22(2), 107-109.

10ALTINBILEK TURGAY,YILDIZ SEDAT,KAYA ELIF,ERDOGDU ESRA PINAR (2016). Bel Agrılarında Osteopatik Manipülatif Tedavi Yaklasımı. Integratif Tıp Dergisi, 4(1), 10-16.

11ALTINBILEK TURGAY,KAYA ELIF,ERDOGDU ESRA PINAR,YILDIZ SEDAT,GENÇ GÜRKAN (2016). Nöralterapide Sempatik Gangliyon Enjeksiyonlarında Yeni Bir Teknik. Integratif Tıp Dergisi, 4(2),23-27.

12ALTINBILEK TURGAY,KAYA ELIF,ERDOGDU ESRA PINAR,YILDIZ SEDAT (2016). Nöralterapi Etki Teorileri. Integratif Tıp Dergisi, 4(2), 28-32.

13ALTINBILEK TURGAY (2017). Spor Performansı ve Spor Yaralanmalarının Tedavisinde Nöral Terapi. Turkiye Klinikleri Sports Medicine – Special Topics, 3(1), 58-61.

14-TERZI RABIA,ÖZER TÜLAY, ALTINBILEK TURGAY (2017). Diyabetik Bir Hastada Venöz Yetersizlik ile Karısan Charcot Nöroartropatisi. Türk Osteoporoz Dergisi, 23(1), 39-42.

15-GÜZELYÜZ PERVIN, ALTINBILEK TURGAY, SAKA SEDA,YAVUZER MELEK GÜNES (2018). Amatör Futbolcularda Spor Yaralanmalarında Tercih Edilen Tetkik ve Tedavi Yöntemlerinin Arastırılması. Haliç Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, 1(1), 75-86.

16– KAYA ELİF, ALTINBİLEK TURGAY. (2019)  Osteopati Yaklaşımı; Bel ve Boyun Ağrılarında Yeri. Journal of BSHR, 3(Özel Sayı):85-90.

17- ALTINBİLEK Turgay, TERZİ Rabia, KAYA Elif, MURAT Sadiye. Effects of Local Anesthetics on Viruses From a Neural Therapy Perspective. doi: 10.5336/jtracom.2020-79906. (Baskıda)