Skip to content

Baş Ağrıları

Baş ağrıları, gerek hekimlerin en sık karşılaştıkları gerekse hasta ve yakınlarının en çok etkilendiği bir sağlık sorunudur. Hastanın düzenli olarak işe veya okula gitmesini zorlaştırabilir. Yaşam kalitesini bozmasının yanı sıra, iş gücü kaybına ve sağlık harcamalarının artmasına da yol açar.

Baş ağrılarının yaygın olarak, tansiyon yüksekliği, anksiyete, depresyon stres veya duygusal sıkıntılar sonrası ortaya çıktığı bilinmektedir.

Pratik uygulamada karşılaştığımız başağrılarının yaklaşık %90 kadarı migren ve  gerilim tipi gibi primer başağrılarıdır. Ancak sekonder başağrılarının;  beyin tümörleri, beyin içi kanamaları veya beyin ya da zarlarının iltihapları gibi klinik tabloların belirtisi olarak karşımıza çıkabileceği ve değerlendirme hatalarının ciddi sorunlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Toplumda en sık görülen baş ağrısı tipidir. En önemli sebebi,  boyun, çene ve yüz kaslarındaki gerginliklerdir. İki taraflı yaygın hafif ve orta şiddette, sıkıştırıcı tarzda görülen baş ağrısıdır. Çok şiddetli olmamakla birlikte, sıkıntı ortaya çıkaran, künt, yaygın, genellikle öğleden sonraları ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Bazen tüm kafada basınç ve ağırlık hissi şeklinde kendini gösterir. Gözlerin arkasında basınç  ve boyun kaslarında gerginlik hissedilir.

Gerilim tipi baş ağrıları kadınlarda daha sık görülür, gün içinde ortaya çıkar ve birkaç saat ya da daha uzun sürebilir. Zonklama tarzında değil, hafif veya orta şiddette, aktiviteleri etkileyen ancak engel olmayan ağrılardır. 

Gerilim Tipi Baş ağrısı
Gerilim Tipi Baş ağrısı
Migren
Migren

Migren

Migren tipi baş ağrısı, binlerce yıldır bilinen, insanoğlunun en eski hastalıklarındandır. Genellikle ataklar halinde, başın bir tarafında zonklama tarzında ağrı, bulantı ve kusma ile başlar. Işık ve sese karşı hassaslaşma belirtileri bulunur.  Özellikle kadınlarda daha sık görülür. Auralı ve aurasız  olabilmektedir.

Migren herhangi bir yaş döneminde başlar, menopoz sonrası olmak üzere, ileri yaşlarda migren atak sıklığı ve ağrı şiddeti azalabilir, ağrıya eşlik eden bulantı kusma da sık görülmez.