Ağrı ve Hastalıklar

Ağrı ve hastalıklar kişiye özeldir. Dolayısıyla tanısı ve tedaviside hastaya özel olmalıdır.

Kliniğimize gelen hastaların çoğu aylar ve yıllarca şikayetleri devam eden ve yapılan tüm tedavilere rağmen iyileşemeyen hastalardır. Bu hastaların sadece şikayetlerinin olduğu yer tedavi edilmeye çalışılmış, fakat hastalığı yaratan ana sebep bulunup tedavi edilemediği için iyileşememişlerdir.

Önemli olan, hastalığın altında yatan, iyileşmeyi engelleyen gizli odakları bulabilmek ve bu odakların tedaviyi engelleyici etkisini ortadan kaldırarak hastayı tedavi edebilmektir. Bunun içinde bilgi ve tecrübe gereklidir.

Bilgi ve tecrübeyle beraber Nöral Terapi, Osteopati, Manuel Terapi, Applied Kinezyoloji, Ozon Terapi, Akupunktur ve Psikonöroimmünoloji tanı ve tedavi seçeneklerini tek tek veya birkaçını bir arada kullanarak, bütünsel yaklaşım ile hastalarımızı tedavi ediyoruz.